Képbe zárt írások a Vaszary Galériában
2016.05.19
Igazi intellektuális élményt kínáló, elsősorban az érzékekre ható, különleges tárlat nyílik a Vaszary Galériában. Irodalom és képzőművészet, írás és kép egymáshoz való viszonya tárul fel a Képbe zárt írások című kiállításon.

Képbe zárt írások – 1945 utáni rajzok és grafikák a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből című kiállításon a kortárs nemzetközi és magyar képzőművészetnek egy jellegzetes grafikai kifejezési formájával találkozhatnak a látogatók. Az írásbeliség és képiség találkozik itt egymással. Az írásokból, szövegekből kiinduló, de tőlük különböző formákban eltávolodó műalkotások azt láttatják, milyen új képi megoldásokhoz, sajátos olvasatokhoz vezethet szó és kép összefonódása.

Mit is rejthetnek magukban ezek a rejtélyes képbe zárt írások? Mit eredményez a szöveg értelmezhetőségének elvesztése és az ebből létrejövő új kép? Mit ábrázolnak az új képek, amelyek tagadhatatlanul kiütnek bennünket a hétköznapiságból? Milyen jelentést hordoz a szöveg, mint kép vagy a kép, mint szöveg egybemosódása? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a tárlat.

Irodalom és képzőművészet, írás és kép egymáshoz való viszonyának problematikája egyáltalán nem új keletű, rendszeresen visszatérő kérdése az irodalomtudománynak, a művészettörténetnek és a képelméletnek. A témának már számtalan publikációt, nemzetközi kiállítást, konferenciát szenteltek világszerte.
- Írás és kép egymáshoz való pozicionálásának alapkérdése, hogy kié, mié az elsőbbség? Vizualizáljuk az írást, a szöveget, vagy olvashatóvá tesszük a képet, a jelet? A viszony írásbeliség és képiség között lehet ellentmondásos, harmonikus, mellérendelő, alá-fölé rendelő. Egy azonban közös: két egymástól függetlenként meghatározott terület kerül egymással valamilyen viszonyba - vélekedik a kiállítás egyik kurátora, Bódi Kinga, aki hozzátette: a tárlaton megfigyelhető az írás és a képalkotás közötti határok elmosódósa is, mindez pedig sajátos, rejtjelekben és gondolatokban gazdag ábrázolási formát eredményez.

A tárlat egyrészt olyan műveket érint, ahol kép és szöveg külön is érzékelhető (illusztrációk, képes- és levelezőlapok, betű- és szövegkompozíciók), másutt az írásbeliség teljesen feloldódik a képiségben (ál-levelek, ál-kalligráfiák, naplórajzok, irka-firkák), míg egyes alkotások a téma konceptuális olvasatára hívják fel a figyelmet.

A kiállított anyag nem az irodalom, egyáltalán az olvasható és érthető szöveg felől közelíti meg írott szó és kép kapcsolatát, hanem a vizuális megjelenés és értelmezés felől. Az írások és képek összekapcsolásából létrejövő új, izgalmas képi világok sokszor egyszerre hordoznak irodalmi, zenei és képzőművészeti vonatkozásokat.
- Mindez kísérletezés az írással a vizuális kifejezőeszköz segítségével. Az írás kereteinek kitágítása, az írások képként való értelmezése volt az alkotók szándéka – mondta a kurátor.


A 2015-ben Budapesten azonos címmel megrendezett tárlat most további művekkel gazdagítva, kibővített formában látható majd a Vaszary Galériában. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből származó papírmunkákat ezúttal magángyűjteményekből kölcsönzött alkotásokkal is kiegészítik, így például Esterházy Péter emblematikus irodalmi-grafikai műve, az 1980-ban készített Ottlik-lap is látható a tárlaton. (Esterházy Péter Ottlik Géza 70. születésnapjára egyetlen, 57x77 centiméteres rajzlapra másolta le az Iskola a határon című regényt.)
De a zenei és képi tartalmak összefonódásának jegyében egy kortárs magyar zenész-zeneszerző, Pándi Balázs segítségével egyes művek megszólaltatásának eredményét is élvezhetik majd a látogatók.

A kiállításon szereplő művészek: Esterházy Péter, Simon Hantaï, Hans Hartung, Eugène Ionesco, Kéri Ádám, Jiří Kolář, Joseph Kosuth, Lakner László, Major Kamill, Alfred Manessier, Maurer Dóra, Henri Michaux, Vera Molnar, Nagy Pál, Ország Lili, Nam June Paik, Swierkiewicz Róbert, Antoni Tàpies, Tót Endre, Günther Uecker.

A tárlat június 25. - augusztus 7. között látogatható majd a Vaszary Galériában.

(Forrás: balatonfured.hu)
További hírek
2016.03.31
Aktuális programok
Egynapos programok
Többnapos programok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player