Bakancslistás helyek a Balaton körül – Varjaskéri templomrom, Somogyszentpál

Bakancslistás helyek a Balaton körül – Varjaskéri templomrom, Somogyszentpál

Balatonfenyvestől délre fekszik Somogyszentpál, amely két korábbi falu egyesítésével jött létre. Tótszentpál és Varjaskér községeit 1929-ben vonták össze közigazgatásilag és az így létrejött új település új nevet is kapott egyúttal. A temető melletti mezőn azonban áll egy falcsonk, amelynek története egészen az Árpád-korig nyúlik vissza.

Varjaskér már a honfoglalás idején is lakott volt. Első említései 13. és 14. századi dokumentumokban, többek között egy pápai tizedjegyzékben olvashatók előbb Ker, majd Keér alakban. A jegyzékből kiderül, hogy a templom ebben az időben már létezett, papja pedig harminc-negyven kisdénárt fizetett évente az egyháznak adó gyanánt.

Fotó: arpad-kori-falu.mcbubu.hu

Annyi bizonyos, hogy az épület 1536-ban még egyben volt, de egy 1736-os irat már romos állapotáról emlékszik meg, amely arra enged következtetni, hogy pusztulását, nem egyedülálló módon, a török hódoltság évei okozták. “Varjaskéren a falun kívül, de ahhoz közel hatalmas, romos elhagyott egyház áll, toronnyal” – írja a Canonica Visitatio 1743-ban.

Fotó: arpad-kori-falu.mcbubu.hu

A török konfliktusok után az elnéptelenedett falu lakosságát horvátok és illyrek betelepítésével pótolták szlovén területekről. A falu határában, a temető mellett az egykori templomból ma már csak nyugati homlokzatának téglafala áll. A környéken zajlott amatőr régészeti ásatások során egy bronzból öntött Krisztus szobor és több mozaiktöredék került elő a ’60-as években.Fotó: Wikipedia

Kapcsolódó

Bakancslistás helyek a Balaton körül – Ranolder-kastély, Csopak

A festői kúriát 1861-ben Ranolder János veszprémi püspök megbízására építették Szentirmay József tervei ala
Elolvasom

Bakancslistás helyek a Balaton körül – Sikalikja barlang, Rezi

Reziről első hallásra az emberek többsége a település illusztris, Árpád-kori várára vagy esetleg a Gyöngyös
Elolvasom

Bakancslistás helyek a Balaton körül – Kerekikáli templomrom

A Balaton-felvidéken rengeteg falu néptelenedett, majd később pusztult el a 16. században, a törökökkel vív
Elolvasom