Egy eddig ismeretlen populáció bronzkori leszármazottainak sírját tárták fel a Balaton mellett

Egy eddig ismeretlen populáció bronzkori leszármazottainak sírját tárták fel a Balaton mellett

Összesen 11 csontváz bukkant elő az M7-es melletti lelőhelyen.

Balatonkeresztúr határában a 2003–2004-ben zajló M7-es autópálya nyomvonalához kapcsolódó ásatások során Fábián Szilvia vezetésével feltárt többkorszakos lelőhelyen bronzkorra keltezhető sírok is előkerültek. A HUN-REN BTK Régészeti Intézetében működő Lendület Mobilitás Kutatócsoport kutatási programjával együttműködésben a fellelt sírok emberi maradványait genetikai vizsgálatnak vetették alá a HUN-REN BTK Archeogenomikai Intézet kutatói. Az eredményekből a napokban jelent meg tanulmány az Oxford Academic Molecular Biology and Evolution című folyóiratában Gerber Dániel elsőszerzőségével – adta közre a Bölcsészettudományi Kutatóközpont.

A Balaton évezredek során folyamatosan változó vízállásának köszönhetően a balatonkeresztúri lelőhelyen talált leleteket időben jól elkülöníthető korszakokra lehet felosztani. A tanulmányban vizsgált, szénizotópos keltezéssel is datált temetkezéseket az i.e. 2560–1620 közötti időszakban a Somogyvár–Vinkovci- és a Kisapostag-kultúrához, majd a mészbetétes kerámia kultúrájához tartozó közösségek hagyták maguk után. Ezek közül a legfiatalabb egység egy nyolcfős tömegsír volt, amely az archeogenomikai vizsgálatok kiindulópontját adta. Ez utóbbi lelet különlegessége, hogy a nyolc egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési rítustól eltérő módon egy települési gödörben helyezték el.

A teljes genetikai állományt felölelő vizsgálatok elsődleges célja a csaknem ezer éves időtávlatban lezajlott népességtörténeti események feltárása volt. A cikkben tárgyalt temetkezések közül a legkorábbi, a Somogyvár–Vinkovci-kultúrához tartozó egyén az eredmények alapján harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmad részben pedig a korszakban Európát benépesítő, kelet-európai sztyeppékről érkező, valószínűleg indoeurópai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció genetikai összetételét tekintve jobban hasonlított a modern balkániakhoz, mint az őket valamikor i.e. 2200 környékén a térségből kiszorító, a Kisapostag-kultúrához tartozó közösség. Ez az újonnan érkezett népesség – 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján – európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ún. ősi vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett.

A vadászó-gyűjtögetők története a jégkorszak előtti időkre nyúlik vissza, ők voltak Európa őslakosai a földművelés elterjedése előtt. A vadászó-gyűjtögetők az i.e. 7. évezredtől fokozatosan beolvadtak a Közel-Keletről újonnan érkező földműves csoportokba, eddigi ismereteink szerint az utolsó elzárt közösségek az i.e. negyedik évezred elejére eltűntek Európából. A Kisapostag-kultúrához tartozó populáció genetikai kutatása azonban radikálisan kitolta továbbélésük idejét. Az elemzett csoport ugyanis egy, a mindössze néhány száz évvel a Dunántúlon való megjelenésük előtt létezett, nagyrészt érintetlen vadászó-gyűjtögető forrásból származik. Fontos megjegyezni, hogy egy szintén a napokban megjelent – párhuzamosan zajló kutatás eredményeit közlő – tanulmány (Chylenski et al. 2023) az ebből a régióból származó adatok alapján felismerte ennek a genetikai komponensnek a jelentőségét, ugyanakkor annak forrását a Baltikumhoz kötötte, míg jelen publikáció eredményei egy korábban ismeretlen, a mai Nyugat-Ukrajna/Moldávia térségében azonosítható forrásra mutatnak.

“A genetikai nyomokat követve ugyanennek a populációnak több megjelenését és ezzel együtt vándorlási útvonalát is fel tudtuk vázolni Németország, Csehország, Lengyelország, Ukrajna és a balti államok területén feltárt hasonló korú vagy korábbi időszakokhoz tartozó maradványokat vizsgálva. Ezek az eredmények számos korábbi, az európai őstörténetet érintő régészeti és genetikai ellentmondás feloldásához járulnak hozzá” hangsúlyozta Gerber Dániel.


A teljes cikk itt olvasható.


Forrás: agi.abtk.hu
Fotó: Fábián Szilvia / HUN-REN BTK Régészeti Intézet Adattár

Kapcsolódó

Terjed az invazív kvagga kagyló a Balatonban

A Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének (HUN-REN BLKI) munkatársai növekedési és
Elolvasom

Bakancslistás helyek a Balaton körül – Kráter Kőpark és bemutatóhely, Pula

A Balaton-felvidék rendkívül gazdag geológiai kincsestára, a Pannon-tenger üledékrétegei , illetve a térség
Elolvasom

Ezért zuhanhatott a Balatonba a rendőrségi helikopter

A két pilóta a csodával határos módon sértetlenül úszta meg a példátlan balesetet. - - Az elsődleges é
Elolvasom