Magyar-horvát egészségturisztikai projekt
2010.10.27
2010. márciusában indított projekt keretében a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a csáktornyai Medimure Megye Fejlesztési Ügynökséggel (REDEA) szorosan együttműködve azt vizsgálja, hogy a határmenti régiók versenyképességét hogyan befolyásolja az egészségturizmus.

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a horvátországi Medimurska megye Fejlesztési Ügynökségével (REDEA) partnerségben 2009 júniusában pályázatot nyújtott be a Horvátország-Magyarország IPA Határmenti Együttműködési Program keretén belül meghirdetett (HUHR/0901/2.1.3.) jelű, „Az egészségturizmus szerepe Magyarország és Horvátország határ menti térségei versenyképességének javításában” címet viselő konstrukcióra.

Kutatási projektről van szó, melynek során a korábban megvalósult fejlesztések indokoltságát, regionális és lokális metszetekben elemezhető gazdasági hatásait, a helyi társadalmak életviszonyain, életmódján megfigyelhető lenyomatait vizsgáljuk.

A projekt keretében lehetőség lesz a gyógyturizmusban érintett és érdekelt horvát partnerekkel (gyógyfürdők, turisztikai vállalkozások, önkormányzatok képviselői) az együttműködés kiszélesítésére, közös tapasztalatok cseréjére, közös stratégiák létrehozására, esetleg egy regionális egészségturisztikai klaszter létrejöttének megalapozására .

A projekt fontos részét képezik a gazdaság - szociológiai kutatások.

Alkalmazott módszereink szerint esettanulmányok, lakossági véleményvizsgálat, szakértői interjuk elkészítését tervezzük, valamint a TeIR és az EMIR adatbázis integrációja, illetve néhány új változóval való kiegészítése révén sokváltozós matematikai statisztikai vizsgálatokkal fogjuk elemezni e beruházások, fejlesztések területpolitikai szempontból jelentőséggel bíró hatásait.

Célcsoportjaihoz közvetlen az egészségturizmusban dolgozó vállalkozások és alkalmazottak, helyi lakosok tartoznak, akik munkahelyük révén kapcsolódnak az egészségturizmushoz. Továbbá olyan vállalkozások, akik szállást, étkezést, vendéglátó és egyéb szolgáltatást nyújtanak. A projekt sikertényezőket határoz meg az egészségturizmusban. A célcsoporthoz tartoznak még a helyi önkormányzatok, akik a településfejlesztési terveikbe felhasználhatják a projekteredményeket.

A munka magyar oldalon első sorban Baranya, Somogy és Zala megye egészségturisztikai desztinációinak, ezen belül is a gyógy-termál turizmus hatásainak vizsgálatára terjed ki.

A hazai területpolitikában ritkán alkalmazott olyan mélyre ható, szerteágazó helyzetelemzésen alapuló integrált szakmai monitoring megvalósítására kerül tehát sor, amelytől számos olyan ajánlás elkészítését remélhetjük, amelytől a térség versenyképességének erősítése várható.

A munka első részében az a dokumentumelemzés készült el, amelyben nemzetközi egészségturisztikai szintértől indulva országos, regionális, megyei, kistérségi, végül települési szinteken elemeztük az egészségturizmus szerepét, jelentőségét és lehetőségeit alapvetően fejlesztési dokumentumok, illetve kutatási anyagok másodelemzésének segítségével.

A feladatterveknek megfelelően haladva ezzel a munkafázissal párhuzamban több, mint száz változóból képzett települési szintű adatbázis építésére került sor a térség egészére, amelybe demográfiai, gazdasági, egészségügyi, turisztikai változók sora került beillesztésre. A soron következő hetek az adatbázis elemzésével telnek a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Balatonfüred-arácsi kutatócsoportjában.

(Forrás: Tourinform Vonyarcvashegy)
További hírek
2010.11.30
2010.11.16
Aktuális programok
Egynapos programok
Többnapos programok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player